Η άκυρη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1013605 439 Read counter

Original Title:
Η άκυρη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καρδαράς , Αθανάσιος Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Labour Law
Pages (from-to):
273-325
The digital material of the item is not available.