Η εγκληματικότητα των μεταναστών: Μύθος και πραγματικότητα

Paper in Honorific Edition uoadl:1013609 378 Read counter

Original Title:
Η εγκληματικότητα των μεταναστών: Μύθος και πραγματικότητα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καρύδης , Βασίλης Χ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)
Pages (from-to):
327-333
The digital material of the item is not available.