Παρατηρήσεις στην νέα διαδικασία ακούσιας νοσηλείας (εγκλεισμού) ψυχικά πασχόντων

Paper in Honorific Edition uoadl:1013612 511 Read counter

Original Title:
Παρατηρήσεις στην νέα διαδικασία ακούσιας νοσηλείας (εγκλεισμού) ψυχικά πασχόντων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κουτσουράδης, Αχιλλέας Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Mental disorders
Other subject categories:
Civil Procedure
Psychiatry and psychology
Pages (from-to):
335-349
The digital material of the item is not available.