Παρατηρήσεις στις διατάξεις του σχεδίου του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τα αποδεικτικά μέσα

Paper in Honorific Edition uoadl:1013613 337 Read counter

Original Title:
Παρατηρήσεις στις διατάξεις του σχεδίου του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τα αποδεικτικά μέσα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κωνσταντινίδης, Άγγελος Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Criminal Procedure
Pages (from-to):
351-362
The digital material of the item is not available.