Τα πανεπιστημιακά συστήματα Γαλλίας, Γερμανίας και αι μεταξύ των θεμελιώδεις διαφοραί

Paper in Honorific Edition uoadl:1014252 349 Read counter

Original Title:
Τα πανεπιστημιακά συστήματα Γαλλίας, Γερμανίας και αι μεταξύ των θεμελιώδεις διαφοραί
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ανθεμιδης , Αχιλλέας Στ.
Main subject category:
Public international law
Other subject categories:
Comparative education
Pages (from-to):
241-291
The digital material of the item is not available.