Το ιστορικό (;) μέλλον των ερευνητικών και εκπαιδευτικών πειραμάτων: η μεθοδολογία, η τεχνολογία, η κοινωνιολογία τους (μία προσωπική εμπειρία και άποψη)

Conference Paper uoadl:1015174 448 Read counter

Original Title:
Το ιστορικό (;) μέλλον των ερευνητικών και εκπαιδευτικών πειραμάτων: η μεθοδολογία, η τεχνολογία, η κοινωνιολογία τους (μία προσωπική εμπειρία και άποψη)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καλκάνης, Γεώργιος Θεόφιλ.
Affiliation:
ΕΚΠΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Science
Keywords:
Φιλοσοφία της επιστήμης, Φυσικές επιστήμες, Έρευνα
Pages (from-to):
99-108
The digital material of the item is not available.