Ευκλείδειες και ημιεμπειρικές θεωρίες - ο ρόλος των πειραμάτων στον υπολογιστή (Computer experiments)

Conference Paper uoadl:1015648 290 Read counter

Original Title:
Ευκλείδειες και ημιεμπειρικές θεωρίες - ο ρόλος των πειραμάτων στον υπολογιστή (Computer experiments)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βίτσας, Θεόδωρος
Σκορδούλης, Κωνσταντίνος Δ.
Κολέζα, Ευγενία Γ.
Affiliation:
ΕΚΠΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Science
Other subject categories:
Mathematics
Keywords:
Φιλοσοφία της επιστήμης, Φυσικές επιστήμες, Πειράματα, Lakatos Imre, Putnam Hilary, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Pages (from-to):
251-256
The digital material of the item is not available.