Η γλωσσολογική σκοπιά της μεταφράσεως

Conference Paper uoadl:1015656 316 Read counter

Original Title:
Η γλωσσολογική σκοπιά της μεταφράσεως
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπαμπινιώτης Γεώργιος Δ.
Affiliation:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Main subject category:
Greek language
Other subject categories:
Linguistics
Keywords:
Μετάφραση
Pages (from-to):
41-69
The digital material of the item is not available.