Μία πρόταση για τη διδασκαλία των εργαστηριακών φυσικών επιστημών στηριγμένη στην κατά I. Hacking προσέγγιση της "εσωτερικής ζωής" τους

Conference Paper uoadl:1015658 333 Read counter

Original Title:
Μία πρόταση για τη διδασκαλία των εργαστηριακών φυσικών επιστημών στηριγμένη στην κατά I. Hacking προσέγγιση της "εσωτερικής ζωής" τους
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τσελφές, Βασίλης
Affiliation:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Science
Keywords:
Φιλοσοφία της επιστήμης, Διδακτική των φυσικών επιστημών, Φυσικές επιστήμες,
Pages (from-to):
259-265
The digital material of the item is not available.