Η συμβολή της ιστορίας και της φιλοσοφίας των Φ. Ε. στη διδασκαλία των Φ. Ε.: η περίπτωση της έννοιας της συμμετρίας

Conference Paper uoadl:1015674 413 Read counter

Original Title:
Η συμβολή της ιστορίας και της φιλοσοφίας των Φ. Ε. στη διδασκαλία των Φ. Ε.: η περίπτωση της έννοιας της συμμετρίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χρηστίδης, Θεόδωρος
Βαρβαρέσος, Ευάγγελος
Αθανασάκης, Δημήτριος
Affiliation:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Science
Other subject categories:
Physics (theory)
Keywords:
Φιλοσοφία της επιστήμης, Φυσικές επιστήμες, Διδακτική των φυσικών επιστημών, Συμμετρία
Pages (from-to):
266-271
The digital material of the item is not available.