Προβλήματα σχετικά με τη μετάφραση της Καινής Διαθήκης

Conference Paper uoadl:1015692 301 Read counter

Original Title:
Προβλήματα σχετικά με τη μετάφραση της Καινής Διαθήκης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αγουρίδης, Σάββας Χ.
Main subject category:
Greek language
Other subject categories:
Linguistics
Religion
Keywords:
Μετάφραση, Καινή Διαθήκη
Pages (from-to):
189-216
The digital material of the item is not available.