Το διδακτικό πρόβλημα στη συνάντηση με τις μεταφράσεις των Κλασσικών στο σύγχρονο σχολείο

Conference Paper uoadl:1015719 304 Read counter

Original Title:
Το διδακτικό πρόβλημα στη συνάντηση με τις μεταφράσεις των Κλασσικών στο σύγχρονο σχολείο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μαρκαντώνης, Ιωάννης Σ.
Main subject category:
Greek language
Other subject categories:
Linguistics
Keywords:
Μετάφραση
Pages (from-to):
361-418
The digital material of the item is not available.