Ο συντελεστής διασποράς ως μέτρο της κοινωνικό – οικονομικής σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

Conference Paper uoadl:1020733 379 Read counter

Original Title:
Ο συντελεστής διασποράς ως μέτρο της κοινωνικό – οικονομικής σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γρηγοριάδης Φώτιος
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος
Affiliation:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Μαθηματικών. Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Statistics
Other subject categories:
Social, Political and Economic sciences
Pages (from-to):
1-8
The digital material of the item is not available.