Μια MONTE CARLO μελέτη των προβλεπτριών RIDGE και ελαχίστων τετραγώνων για μικρά δείγματα

Conference Paper uoadl:1020736 363 Read counter

Original Title:
Μια MONTE CARLO μελέτη των προβλεπτριών RIDGE και ελαχίστων τετραγώνων για μικρά δείγματα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Donatos Georgios S.
Michailidis George C.
Affiliation:
National and Kapodistrian University of Athens
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Statistics
Pages (from-to):
9-17
The digital material of the item is not available.