Ασυμπτωτικές κατανομές των εκτιμητών της Φ- απόκλισης και εφαρμογές τους σε ελέγχους υποθέσεων

Conference Paper uoadl:1020739 396 Read counter

Original Title:
Ασυμπτωτικές κατανομές των εκτιμητών της Φ- απόκλισης και εφαρμογές τους σε ελέγχους υποθέσεων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ζωγράφος Κωνσταντίνος
Affiliation:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Μαθηματικών
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Statistics
Pages (from-to):
18-31
The digital material of the item is not available.