Μοντέλο πρόβλεψης μαθητικού δυναμικού

Conference Paper uoadl:1020748 388 Read counter

Original Title:
Μοντέλο πρόβλεψης μαθητικού δυναμικού
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κατσαρός Αθανάσιος
Χαρισμιάδης, Βασίλειος
Affiliation:
National and Kapodistrian University of Athens
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Statistics
Pages (from-to):
52-59
The digital material of the item is not available.