Φράγματα αξιοπιστίας για το διδιάστατο k1xk2 –συνεχόμενα – από – n1xn2: F σύστημα

Conference Paper uoadl:1020803 417 Read counter

Original Title:
Φράγματα αξιοπιστίας για το διδιάστατο k1xk2 –συνεχόμενα – από – n1xn2: F σύστημα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κούτρας Μ. Β.
Παπαδόπουλος, Γ. Κ.
Παπασταυρίδης Σ. Γ.
Affiliation:
National and Kapodistrian University of Athens
Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Statistics
Pages (from-to):
79-86
The digital material of the item is not available.