Χρονική εξάρτηση της πιθανότητας αποτυχίας ενός συνεχόμενου – k – μεταξύ – r – από – n : Α συστήματος

Conference Paper uoadl:1020805 390 Read counter

Original Title:
Χρονική εξάρτηση της πιθανότητας αποτυχίας ενός συνεχόμενου – k – μεταξύ – r – από – n : Α συστήματος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μακρή Φ. Σ.
Ψυλλάκης Ζ. Μ.
Affiliation:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Statistics
Pages (from-to):
94-101
The digital material of the item is not available.