Εφαρμογή μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων στην επιλογή ανεμογεννητριών για την ενεργειακή κάλυψη μιας περιοχής

Conference Paper uoadl:1020806 397 Read counter

Original Title:
Εφαρμογή μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων στην επιλογή ανεμογεννητριών για την ενεργειακή κάλυψη μιας περιοχής
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μανιτσάρης Αθανάσιος
Παπαδημητρίου Γιάννης
Χαρίτου, Αδαμάντιος
Affiliation:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Statistics
Pages (from-to):
102-109
The digital material of the item is not available.