Εκτίμηση της fractal διάστασης της Αθήνας

Conference Paper uoadl:1020813 370 Read counter

Original Title:
Εκτίμηση της fractal διάστασης της Αθήνας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπίτζιου Α.
Πόταρη Π.
Δαμιανού Χ.
Ευαγγελάτου -Δάλλα
Affiliation:
National and Kapodistrian University of Athens
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Statistics
Pages (from-to):
125-135
The digital material of the item is not available.