Η εφαρμογή τετραγωνικών εκτιμητριών εξισώσεων στην εκτίμηση υποδειγμάτων χρονικών σειρών

Conference Paper uoadl:1020819 386 Read counter

Original Title:
Η εφαρμογή τετραγωνικών εκτιμητριών εξισώσεων στην εκτίμηση υποδειγμάτων χρονικών σειρών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παπαναστασίου Δημήτριος
Affiliation:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Statistics
Pages (from-to):
165-173
The digital material of the item is not available.