Τα σφραγιστικά κατάλοιπα από την βυζαντινή Ελλάδα από τον Ζ' μέχρι και τον Θ' αιώνα

Paper in Honorific Edition uoadl:1021327 256 Read counter

Original Title:
Τα σφραγιστικά κατάλοιπα από την βυζαντινή Ελλάδα από τον Ζ' μέχρι και τον Θ' αιώνα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
409-422
The digital material of the item is not available.