Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του Εγκλήματος (τ.2)

Honorific Edition uoadl:1028844 1878 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Original Title:
Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη. Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του Εγκλήματος (τ.2)
Languages of Item:
Greek
Deutsche
French
English
Honored person or collectivity:
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
Publisher:
Αφοι Σάκκουλα
Year of publication:
2007
Place of publication:
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Number of pages:
1313
ISBN:
960-445-135-7
Bib number:
384292
Usher Number:
34(082.2) Μαν ΙΙ

Φίλτρο

 

1. Freiheitsschutz als aufgabe europäischer strafrechtswissenschaften

Paper in Honorific Edition uoadl:1029061
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Albrecht, Peter-Alexis
Main subject category:
Criminal Law

2. Η ανάγκη για ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Paper in Honorific Edition uoadl:1029064
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Hassemer , Winfried
Main subject category:
Criminal Law

3. "Der mensch, der bereit ist, seine freiheit aufzugeben, um sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren!" - Anmerkungen zu einem denkwürdigen (Falsch-) zitat Benjamin Franklins

Paper in Honorific Edition uoadl:1029072
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Prittwitz, Cornelius
Main subject category:
Criminal Law

4. Strafrechtlicher schutz der menschenwürde?

Paper in Honorific Edition uoadl:1029076
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Neumann , Ulfrid
Main subject category:
Criminal Law

5. Der Marquis De Sade als strafrechtsreformer

Paper in Honorific Edition uoadl:1029084
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Schulz , Hans-Joachim
Main subject category:
Criminal Law

8. Η προστασία της περιουσίας στο πλαίσιο παράνομων ή ανήθικων συναλλαγών

Paper in Honorific Edition uoadl:1029122
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Βαθιώτης, Κωνσταντίνος Ι.
Main subject category:
Criminal Law

9. Le crime organisé en Grèce

Paper in Honorific Edition uoadl:1029127
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Βουγιούκας, Κωνσταντίνος Ν.
Main subject category:
Criminal Law

10. Der tatbestand der fahrlässigen delikte

Paper in Honorific Edition uoadl:1029132
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Δέδες, Χρίστος Γ.
Main subject category:
Criminal Law

11. Η διεύρυνση (;) της έννοιας της "βασικής" εγκληματικής πράξης στο έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Paper in Honorific Edition uoadl:1029142
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Δημήτραινας, Γεώργιος Ν.
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)

12. Tatschuld als gesinnungsunwert?

Paper in Honorific Edition uoadl:1029146
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Hirsch , Hans Joachim
Main subject category:
Criminal Law

13. Η οριοθέτηση του αξιοποίνου της τρομοκρατίας και οι προκλήσεις για ένα δικαιοκρατούμενο ποινικό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1029150
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Καϊάφα-Γκμπάντι, Μαρία
Main subject category:
Criminal Law

14. Το "έγκλημα" της "απάτης επί δικαστηρίω" (ή η δικαιοσύνη - και πάλι - νομοθετούσα)

Paper in Honorific Edition uoadl:1029153
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Κονταξής , Θρασύβουλος Θ.
Main subject category:
Criminal Procedure

15. Δογματικές κατευθύνσεις στη διδασκαλία περί εγκλήματος

Paper in Honorific Edition uoadl:1029154
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Κοτσαλής, Λεωνίδας Γ.
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)

16. Aktive sterbehilfe - rechte und pflichten

Paper in Honorific Edition uoadl:1029157
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Lüderssen, Klaus
Main subject category:
Criminal Law

17. Υπερήλικοι κατάδικοι και απόλυση υπό όρο

Paper in Honorific Edition uoadl:1029159
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.
Main subject category:
Criminal Procedure

18. Οι ποινικές υποστάσεις της κακουργηματικής κατάχρησης εξουσίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1029166
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Μπέκας, Γιάννης
Main subject category:
Criminal Law

19. Μερικές ακόμη σκέψεις για την αποτυχία και την εκούσια υπαναχώρηση

Paper in Honorific Edition uoadl:1029221
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Μπιτζιλέκης, Νικόλαος Ε.
Main subject category:
Criminal Law

20. Πορνογραφία ανηλίκων: τα κρίσιμα ζητήματα του άρθρου 348 Α ΠΚ

Paper in Honorific Edition uoadl:1029224
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Creator:
Νούσκαλης, Γεώργιος
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)