Ανάπτυξη μιας σχεσιακής γεωτεχνικής - γεωλογικής βάσης δεδομένων

Paper in Honorific Edition uoadl:1033656 729 Read counter

Original Title:
Ανάπτυξη μιας σχεσιακής γεωτεχνικής - γεωλογικής βάσης δεδομένων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αντωνίου, Αντώνης Α.
Marinos, P.
Καββαδάς, Μ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Geology
Keywords:
Γεωτεχνική μελέτη, Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών
Pages (from-to):
9-16
Notes:
Περιέχει εικόνες
The digital material of the item is not available.