Καθιζήσεις οφειλόμενες σε υπεραντλήσεις υπογείων νερών - Αναγκαίες παρεμβάσεις

Paper in Honorific Edition uoadl:1033712 682 Read counter

Original Title:
Καθιζήσεις οφειλόμενες σε υπεραντλήσεις υπογείων νερών - Αναγκαίες παρεμβάσεις
Languages of Item:
Greek
Creator:
Koumandakis, J. E.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Hydrology
Other subject categories:
Geology
Keywords:
Αποστράγγιση, Καθιζήσεις
Pages (from-to):
93-124
Notes:
Περιέχει παράρτημα σχεδίων
The digital material of the item is not available.