Μελέτη αργιλοχωμάτων της πεδιάδας Μεσσαράς (Κρήτη), για χρήση τους στην κεραμική

Paper in Honorific Edition uoadl:1033749 666 Read counter

Original Title:
Μελέτη αργιλοχωμάτων της πεδιάδας Μεσσαράς (Κρήτη), για χρήση τους στην κεραμική
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ορφανουδάκη - Μανουσάκη, Αναστασία
Λοϊσίου - Περράκη, Θεοδώρα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Geology
Other subject categories:
Mineralogy
Keywords:
Κεραμική, Αγγειοπλαστική, Άργιλος, Πηλός,
Pages (from-to):
191-206
References to material:
Περιέχει σχήματα
The digital material of the item is not available.