Μελέτη των παραμέτρων σχεδιασμού έμμεσων κλειστών κυκλωμάτων θραύσης

Paper in Honorific Edition uoadl:1033779 564 Read counter

Original Title:
Μελέτη των παραμέτρων σχεδιασμού έμμεσων κλειστών κυκλωμάτων θραύσης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τσακαλάκης, Κωνσταντίνος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Mineralogy
Keywords:
Κυκλώματα θράυσης, Μεταλλουργία
Pages (from-to):
263-272
The digital material of the item is not available.