Τεχνολογική προοπτική διερεύνηση και αναπτυξιακή προοπτική

Paper in Honorific Edition uoadl:1034224 747 Read counter

Original Title:
Τεχνολογική προοπτική διερεύνηση και αναπτυξιακή προοπτική
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κονιόρδος, Μιχάλης
Χωμενίδης, Τάσος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Technology
Pages (from-to):
321-332
The digital material of the item is not available.