Συστήματα συντεταγμένων των αστέρων

Paper in Honorific Edition uoadl:1034327 658 Read counter

Original Title:
Συστήματα συντεταγμένων των αστέρων
Languages of Item:
Greek
French
Creator:
Βλάχος, Δημήτριος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Astronomy
Pages (from-to):
33-52
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα γαλλικά
The digital material of the item is not available.