Θυσία και μαντική στον Οίκο των Λαβδακιδών: η εκδοχή της Αντιγόνης του Σοφοκλή

Paper in Honorific Edition uoadl:1034487 537 Read counter

Original Title:
Θυσία και μαντική στον Οίκο των Λαβδακιδών: η εκδοχή της Αντιγόνης του Σοφοκλή
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γκάρτζιου - Τάττη, Αριάδνη
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ancient Greek literature
Other subject categories:
Aesthetics and Arts
Keywords:
Καμπίτσης Ιωάννης Σ. (1938-1990), Σοφοκλής (496-406). Αντιγόνη, Αρχαίο δράμα
Pages (from-to):
41-59
The digital material of the item is not available.