Η πρώιμη χριστιανική εικονογραφία και τα πορτραίτα Φαγιούμ

Paper in Honorific Edition uoadl:1034491 427 Read counter

Original Title:
Η πρώιμη χριστιανική εικονογραφία και τα πορτραίτα Φαγιούμ
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κυρτάτας, Δημήτρης Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Painting
Other subject categories:
Christianity
Keywords:
Καμπίτσης Ιωάννης Σ. (1938-1990), Βυζαντινή αγιογραφία
Pages (from-to):
91-105
The digital material of the item is not available.