Ιπποκρατικά

Paper in Honorific Edition uoadl:1034492 448 Read counter

Original Title:
Ιπποκρατικά
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λυπουρλής , Δημήτριος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ancient Greek literature
Other subject categories:
Medicine
Keywords:
Καμπίτσης Ιωάννης Σ. (1938-1990), Ιπποκρατική συλλογή, Ιπποκράτης (460-377)
Pages (from-to):
107-116
The digital material of the item is not available.