Κύλλαρος και Υλονόμη: μία ρομαντική ιστορία και η λειτουργία της στην καρδιά μίας επικής παρωδίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1034648 440 Read counter

Original Title:
Κύλλαρος και Υλονόμη: μία ρομαντική ιστορία και η λειτουργία της στην καρδιά μίας επικής παρωδίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παπαϊωάννου, Σοφία
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Latin literature
Keywords:
Καμπίτσης Ιωάννης Σ. (1938-1990), Ovidius Naso Publius (43-17 or 18). Metamorhoses, Οβίδιος Νάσων Πόπλιος (43-17 ή 18). Μεταμορφώσεις
Pages (from-to):
183-199
The digital material of the item is not available.