Δύο ανέκδοτα μελετήαμτα του Ιω. Σ. Καμπίτση: [Ήρα και Διόνυσος, Quelques observations sur le mythe de Proitides]

Paper in Honorific Edition uoadl:1034709 422 Read counter

Original Title:
Δύο ανέκδοτα μελετήαμτα του Ιω. Σ. Καμπίτση: [Ήρα και Διόνυσος, Quelques observations sur le mythe de Proitides]
Languages of Item:
Greek
French
Creator:
Σηφάκης, Γρηγόρης Μ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature
Keywords:
Καμπίτσης Ιωάννης Σ. (1938-1990)
Pages (from-to):
267-299
Notes:
Περιέχει αυτούσια 2 ανέκδοτα άρθρα του Ιω. Σ. Καμπίτση, ένα στην ελληνική και ένα στη γαλλική γλώσσα: α) Ήρα και Διόνυσος, β) Quelques observations sur le mythe de Proitides.
The digital material of the item is not available.