Η διαλεκτική των ημαρτημένων πολιτευμάτων στην Πλατωνική Πολιτεία

Paper in Honorific Edition uoadl:1034719 478 Read counter

Original Title:
Η διαλεκτική των ημαρτημένων πολιτευμάτων στην Πλατωνική Πολιτεία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σκουτερόπουλος, Νικόλαος Μ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ancient Greek literature
Other subject categories:
Ancient philosophy
Keywords:
Καμπίτσης Ιωάννης Σ. (1938-1990), Πλάτων (427-348/7) . Πολιτεία
Pages (from-to):
301-312
The digital material of the item is not available.