Μελέτη ανοχής βλαβών συστημάτων πολυεπεξεργαστών με πολυβάθμια δίκτυα διασύνδεσης πολλαπλών διαδρομών

Conference Paper uoadl:1037883 624 Read counter

Original Title:
Μελέτη ανοχής βλαβών συστημάτων πολυεπεξεργαστών με πολυβάθμια δίκτυα διασύνδεσης πολλαπλών διαδρομών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βέγλης, Α.
Pombortsis, Andreas
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Databases and Information Systems
Keywords:
Βλάβες πληροφοριακών συστημάτων
Pages (from-to):
111-122
The digital material of the item is not available.