Μια μέθοδος ανάπτυξης φλοιών έμπειρων συστημάτων με αλγοριθμικές γλώσσες

Conference Paper uoadl:1037985 448 Read counter

Original Title:
Μια μέθοδος ανάπτυξης φλοιών έμπειρων συστημάτων με αλγοριθμικές γλώσσες
Languages of Item:
Greek
Creator:
Yialouris, C. P.
Sideridis, Alexander B.
Main subject category:
Artificial Intelligence
Other subject categories:
Algorithms and Theory of Computation
Pages (from-to):
219-230
The digital material of the item is not available.