Ένα σύστημα επεξεργασίας κειμένων με απαντητική ικανότητα

Conference Paper uoadl:1037995 394 Read counter

Original Title:
Ένα σύστημα επεξεργασίας κειμένων με απαντητική ικανότητα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μαριακάκης, Εμμανουήλ Ε.
Danielopoulos, Stylianos D.
Main subject category:
Artificial Intelligence
Other subject categories:
Computer science
Algorithms and Theory of Computation
Pages (from-to):
231-247
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.