Βελτίωση της απόδοσης λογικών προγραμμάτων με τη χρήση μετασχηματισμών

Conference Paper uoadl:1038029 493 Read counter

Original Title:
Βελτίωση της απόδοσης λογικών προγραμμάτων με τη χρήση μετασχηματισμών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Gergatsoulis, Manolis
Katzouraki, Maria
Main subject category:
Artificial Intelligence
Keywords:
Μετασχηματισμοί προγραμμάτων, Γενικός προγραμματισμός
Pages (from-to):
275-286
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.