Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη. Συμβολές στην επιστήμη του Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων, 2015

Honorific Edition uoadl:1038929 1499 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη. Συμβολές στην επιστήμη του Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων, 2015
Languages of Item:
Greek
Deutsche
English
French
Honored person or collectivity:
Krispis, E.
Publisher:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Year of publication:
2014
Place of publication:
Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Number of pages:
1074
ISBN:
978-960-568-319-1

Φίλτρο

 

1. Επιδράσεις των Σύγχρονων Εξελίξεων στον Κλασσικό Κανόνα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1053800
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αδαμοπούλου, Πατρίτσια
Main subject category:
Private international law

2. Η Βιβλιογραφική άνθιση του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Ελπίδες και Παγίδες

Paper in Honorific Edition uoadl:1053801
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βασιλακάκης , Ευάγγελος Ν.
Main subject category:
Private international law

3. Το Διεθνές Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Μια πρωτοποριακή έννοια του Καθηγητή Ηλία Κρίσπη

Paper in Honorific Edition uoadl:1053804
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βάσσης, Κωνσταντίνος
Main subject category:
Private international law

4. Αναμνήσεις για τον Πανεπιστημιακό Δάσκαλό μου, αείμνηστο Καθηγητή Ηλία Κρίσπη

Paper in Honorific Edition uoadl:1057182
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βούλγαρης , Ιωάννης Χ.
Main subject category:
Private international law

5. The Moral Basis and Perspectives of Comparative Law. A Preliminary Draft of Advanced Elementary Thoughts

Paper in Honorific Edition uoadl:1057186
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βρέλλης, Σπυρίδων Β.
Main subject category:
Private international law

6. Γάμος και Σύμφωνο Συμβίωσης Ομοφυλοφίλων στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Μια Πρώτη Προσέγγιση

Paper in Honorific Edition uoadl:1057215
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γραμματικάκη-Αλεξίου , Αναστασία
Main subject category:
Private international law

7. Η επαγωγή της κληρονομίας κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Σύντομη ερμηνευτική προσέγγιση στο άρθρο 29 του Κανονισμού Ε.Ε. 650/2012 για το εφαρμοστέο δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή)

Paper in Honorific Edition uoadl:1057225
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δαβράδος, Νικόλαος Αντ.
Main subject category:
Private international law

8. Μνήμη Ηλία Κρίσπη

Paper in Honorific Edition uoadl:1057230
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μουσταΐρα, Ελίνα Ν.
Main subject category:
Private international law

9. Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, ως μέτρο υπολογισμού του βεληνεκούς της σκέψης περί Δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1057235
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μουσταΐρα, Ελίνα Ν.
Main subject category:
Private international law

10. Ο Τύπος της Δικαστικής Πληρεξουσιότητας κατά το Ιδιωτικό Διεθνές

Paper in Honorific Edition uoadl:1057245
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papanikolaou, Ioannis D.

11. Η Ερμηνεία του Άρθρου 20 ελλ. ΑΚ υπό το φως των εξελίξεων του Διεθνούς και Ενωσιακού Δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1057250
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπασιώπη-Πασιά, Ζωή
Main subject category:
Private international law

12. Το Νομικό Καθεστώς των Προκριμάτων στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1057253
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσούκα , Χρυσαφώ Σ.
Main subject category:
Private international law