Το σχεσιακό μοντέλο διαστημάτων

Conference Paper uoadl:1038957 701 Read counter

Original Title:
Το σχεσιακό μοντέλο διαστημάτων
Languages of Item:
Greek
English
Creator:
Lorentzos, Nikos A.
Affiliation:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργαστήριο Πληροφορικής
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Databases and Information Systems
Pages (from-to):
15-26
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.