Μαζική αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων σε χρόνο λογο-λογαριθμικό

Conference Paper uoadl:1038968 631 Read counter

Original Title:
Μαζική αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων σε χρόνο λογο-λογαριθμικό
Languages of Item:
Greek
English
Creator:
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Πουλάκας, Γιώργος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Databases and Information Systems
Pages (from-to):
53-62
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.