Αναγνώριση των ηλεκτροκαρδιογραφικών μορφών με συντακτικές μεθόδους

Conference Paper uoadl:1039280 648 Read counter

Original Title:
Αναγνώριση των ηλεκτροκαρδιογραφικών μορφών με συντακτικές μεθόδους
Languages of Item:
Greek
English
Creator:
Τραχανιάς, Π.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Databases and Information Systems
Keywords:
Συστήματα εμπειρογνωμοσύνης
Pages (from-to):
146-158
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.