Κυψελιδωτά αυτόματα: μια αρχιτεκτονική VLSI για ταυτόχρονες διεργασίες. Παραδείγματα - Εφαρμογές

Conference Paper uoadl:1039300 746 Read counter

Original Title:
Κυψελιδωτά αυτόματα: μια αρχιτεκτονική VLSI για ταυτόχρονες διεργασίες. Παραδείγματα - Εφαρμογές
Languages of Item:
Greek
English
Creator:
Τσαλίδης, Φ.
Θαναηλάκης, Α.
Adamides, E.D
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Computer Architecture
Pages (from-to):
173-183
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.