ΑΡΧΩΝ: ένας διαχειριστής βάσεων γνώσης

Conference Paper uoadl:1039439 445 Read counter

Original Title:
ΑΡΧΩΝ: ένας διαχειριστής βάσεων γνώσης
Languages of Item:
Greek
English
Creator:
Vouros, George A.
Σπυρόπουλος, Κώστας Δ.
Main subject category:
Databases and Information Systems
Keywords:
Τεχνολογία Γνώσεων, Συστήματα εμπειρογνωμοσύνης
Pages (from-to):
383-395
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.