Δ-PROLOG: μια υλοποίηση της PROLOG

Conference Paper uoadl:1039489 514 Read counter

Original Title:
Δ-PROLOG: μια υλοποίηση της PROLOG
Languages of Item:
Greek
English
Creator:
Gergatsoulis, Manolis
Katzouraki, Maria
Main subject category:
Programming Languages
Keywords:
Τεχνολογία γνώσεων
Pages (from-to):
418-426
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.