Αυτόματη διάγνωση βλαβών και έλεγχος επιτήρησης βιομηχανικών διεργασιών με συστήματα εμπειρογνώμονες

Conference Paper uoadl:1039510 502 Read counter

Original Title:
Αυτόματη διάγνωση βλαβών και έλεγχος επιτήρησης βιομηχανικών διεργασιών με συστήματα εμπειρογνώμονες
Languages of Item:
Greek
English
Creator:
Τζαφέστας, Σπύρος
Main subject category:
Industrial Engineering and Manufacturing
Keywords:
Ρομποτική, Βιομηχανικός έλεγχος, Συστήματα εμπειρογνωμοσύνης, Τεχνολογία γνώσης
Pages (from-to):
465-484
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.