Αυτόματη κατασκευή προγράμματος από προδιαγραφές στην φυσική ελληνική γλώσσα

Conference Paper uoadl:1039571 548 Read counter

Original Title:
Αυτόματη κατασκευή προγράμματος από προδιαγραφές στην φυσική ελληνική γλώσσα
Languages of Item:
Greek
English
Creator:
Μαριακάκης, Εμμανουήλ Ε.
Danielopoulos, Stylianos D.
Main subject category:
Programming Languages
Keywords:
Αναγνώριση & Επεξεργασία φυσικής γλώσσας, Συντακτικός αναλυτής
Pages (from-to):
593-602
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.