Σύστημα οπτικής αναγνώρισης ελληνικών χαρακτήρων

Conference Paper uoadl:1039580 467 Read counter

Original Title:
Σύστημα οπτικής αναγνώρισης ελληνικών χαρακτήρων
Languages of Item:
Greek
English
Creator:
Μηλιαράκη, Ν.
Δημητριάδης, Β.
Main subject category:
Optics
Keywords:
Αναγνώριση & Επεξεργασία φυσικής γλώσσας
Pages (from-to):
603-614
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.