Μετασχηματισμός βάσεων δεδομένων σε βάσεις γνώσης : περίπτωση μικροϋπολογιστών και δικτύων αυτών

Conference Paper uoadl:1040082 621 Read counter

Original Title:
Μετασχηματισμός βάσεων δεδομένων σε βάσεις γνώσης : περίπτωση μικροϋπολογιστών και δικτύων αυτών
Languages of Item:
Greek
English
Creator:
Παναγιωτόπουλος, Ι.Χ.
Παπαθανασίου, Ελένη Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Databases and Information Systems
Keywords:
Βάσεις γνώσης
Pages (from-to):
74-85
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.